Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán tiền mặt tại quầy ViettelPost

ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUẦY VIETTELPOST, KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN THEO NHỮNG BƯỚC SAU:

Bước 1: Chọn thanh toán qua Ngân Lượng

1.1. Tại website của người bán, khách hàng lựa chọn thanh toán qua Ngân Lượng. Tại đây khách hàng chọn hình thức “Thanh toán tiền mặt tại quầy”.

1.2. Khách hàng chọn lựa logo “Viettelpost”.

1.3. Tại màn hình tiếp theo, khách hàng nhập số tiền cần thanh toán, thông tin liên lạc (Tên, Email, Số điện thoại) và xác nhận đơn hàng.

Bước 2: Ghi nhận thông tin

2.1. Ngân Lượng tạo đơn hàng với thông tin khách hàng đã chọn

2.2. Khách hàng nhận được màn hình thông báo kèm mã phiếu thu (mã thu hộ) cùng hướng dẫn các bước tiếp theo. Ngoài ra, Ngân Lượng cũng gửi kèm email tới khách hàng với nội dung tương tự, để khách hàng tiện lưu trữ (trên SmartPhone) và xem lại khi làm việc với nhân viên của Viettelpost.

Bước 3: Khách hàng làm việc với nhân viên thu ngân ViettelPost

3.1 Khách hàng đến quầy ViettelPost gần nhât, báo với nhân viên thu ngân sử dụng dịch vu thanh toán hóa đơn tại quầy cho Peacesoft, sau đó khai báo Mã phiếu thu, xác nhận khoản tiền cần thanh toán.

3.2 Ngay khi nhận được thông tin, ngân viên thu ngân sẽ kiểm tra các thông tin khách hàng đã khai báo đã khớp với hệ thống của Viettelpost ghi nhận hay chưa, trong trường hợp chưa chính xác, nhân viên thu ngân sẽ yêu cầu khách hàng khai báo lại hoặc từ chối hỗ trợ nếu cần.

Microsoft Ngan Luong