HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN ONLINE QUA NGÂN HÀNG NỘI ĐỊA

1.Mục đích:

Hướng dẫn sử dụng thanh toán Online qua ngân hàng nội địa qua Ngân Lượng, bằng cách dùng thẻ ATM của các ngân hàng nội địa.

2. Sơ đồ minh họa quy trình thực hiện

3.Mô tả quy trình thực hiện

Bước 1: Tạo Yêu cầu Thanh toán Online qua ngân hàng nội địa qua Ngân Lượng

1.1: Tại website của Merchant, người dùng lựa chọn thanh toán qua Ngân Lượng. Tại đây người dùng chọn hình thức Online qua ngân hàng nội địa.

 

1.2: – Sau đó, người dùng chọn lựa logo của Ngân hàng sẽ dùng thẻ ATM để thanh toán. VD: Eximbank

 

-Tại màn hình tiếp theo, người dùng chọn phương thức Online hoàn toàn bằng thẻ ATM và nhập thông tin liên lạc (Họ và tên, Địa chỉ Email, Số di động, Địa chỉ) và xác nhận thông tin đơn hàng. Nhấn Tiếp tục:

 

 

1.3: Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo đơn hàng với thông tin người dùng đã chọn, và hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán. Nhấn Tiếp tục:

 

1.4: Hiển thị màn hình nhập Mã xác thực OTP. Nhấn Xác nhận:

 

 

Bước 2: Merchant trả dịch vụ cho khách hàng.