HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP DỊCH VỤ CHI HỘ

Giới thiệu

Merchant có thể tạo lệnh Chi tiền từ Ngân Lượng về Tài khoản Ngân hàng, thẻ ATM, hoặc trực tiếp nhận tiền mặt tại quầy trong hệ thống của đối tác như VnPost, ViettelPost…
Việc chi hộ có thể thực hiện trên website người dùng Ngân Lượng. Hoặc thực hiện qua việc tích hợp API chi hộ.

Quy trình tích hợp

Đăng ký & Xác thực
Tài khoản Mechant
Đăng ký dịch vụ với Sale Xây dựng module tích hợp, nghiệm thu và chạy thực tế

API tích hợp hỗ trợ 2 phương thức: