HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH RÚT TIỀN VỀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

  1. Mục đích:

Hướng dẫn khách hàng tạo yêu cầu rút tiền trên Ngân Lượng và trực tiếp nhận tiền mặt tại quầy VNPOST.

 

  1. Sơ đồ minh họa quy trình thực hiện
  2. Mô tả quy trình thực hiện

 

Bước 1: Chọn thanh toán qua Ngân Lượng

1.1. Tại chức năng Rút tiền của người dùng, chọn Phương thức “Rút tiền mặt tại quầy VNPost

 

 

1.2. Sau đó, người dùng điền thông tin Yêu cầu rút tiền.

Nhập mã bảo mật để xác nhận thông tin rút tiền.

1.4. Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo yêu cầu rút tiền, và gửi email thông tin thông báo.