HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HOÀN TIỀN GIAO DỊCH CHO NGƯỜI MUA

 •  
  1. Mục đích:

  Hướng dẫn người bán quản lý và hoàn tiền giao dịch cho người mua, với các lựa chọn:

  • Hoàn tiền về ví Ngân Lượng của người mua (Áp dụng cho mọi giao dịch nhỏ hơn 100.000 VNĐ).
  • Hoàn về Tài khoản/Thẻ ATM NH mà người mua đã dùng thanh toán
  • Hoàn về Tài khoản NH mà người mua yêu cầu

  Lưu ý: do hạn chế từ phía ngân hàng, các giao dịch nhỏ hơn 100.000 VNĐ sẽ không được hỗ trợ hoàn trực tiếp về Tài khoản/Thẻ ATM, Ngân Lượng sẽ hoàn về ví Ngân Lượng của người mua

   

  1. Sơ đồ minh họa quy trình thực hiện
  1. Mô tả quy trình thực hiện

   

  Bước: Người bán và người mua tự xác nhận nhu cầu hoàn

  Người bán có thể căn cứ trên màn hình lịch sử giao dịch, để đưa ra các lựa chọn hoàn cho người mua:

  • Trường hợp 1: Hoàn về ví Ngân Lượng cho người mua
  • Trường hợp 2: Hoàn về Tài khoản Ngân hàng / Thẻ ATM mà người mua đã dùng để thanh toán
  • Trường hợp 3: Với một số trường hợp ngân hàng không cung cấp thông tin Tài khoản/ATM mà khách hàng đã thanh toán, người mua có thể tự cung cấp thông tin số tài khoản/ATM để người bán nhập vào hệ thống để hoàn.

   

   

  Trường hợp 1. Hoàn về Ví Ngân Lượng của người mua

  Tại màn hình Chi tiết giao dịch nhận được, người dùng kích vào nút Hoàn về Ví của người mua chương trình sẽ hiển thị màn hình xác thực thông tin cần hoàn.

  Người mua cần tạo tài khoản trên Ngân lượng để tiến hành nhận tiền hoàn lại.

  Lưu ý: Email người mua đăng ký tài khoản ngân lượng phải trùng với email mà người  mua đã khai báo thông tin trên trang của người bán.

  Bước 1: Người bán nhập số tiền hoàn lại và điền thông tin vào Mục Lý do hoàn lại và thực hiện tạo yêu cầu.

   

   

  Bước 2: Người bán tiến hành nhập Mật khẩu giao dịch và Mã bảo mật -> Click vào button Xác nhận.

   

  Bước 3: Giao dịch thành công

  Khi quá trình tạo giao dịch hoàn thành công, chương trình hiển thị màn hình thông báo, đồng thời gửi email cho người mua, thông báo về tiến trình này.

  Lưu ý: việc đảo giao dịch hoàn phía Ngân hàng, có thể mất từ 5-7 ngày.

   

   

   

   

  Trường hợp 2. Hoàn về Tài khoản/Thẻ người mua đã dùng để thanh toán

  Tại màn hình Chi tiết giao dịch nhận được, người dùng kích vào nút Hoàn về TK Ngân hàng, chương trình sẽ hiển thị màn hình xác thực thông tin cần hoàn.

   

  Người bán nhập mã xác thực thanh toán/OTP, hệ thống sẽ thực hiện quá trình tạo yêu cầu hoàn, tạo giao dịch hoàn và gửi thông tin yêu cầu hoàn sang bên Ngân hàng.

   

  Khi quá trình tạo giao dịch hoàn thành công, chương trình hiển thị màn hình thông báo, đồng thời gửi email cho người mua, thông báo về tiến trình này.

  Lưu ý: việc đảo giao dịch hoàn phía Ngân hàng, có thể mất từ 5-7 ngày.

   

  Trường hợp 3: Hoàn về tài khoản Ngân hàng do người mua cung cấp

  Với một số giao dịch, do phía Ngân hàng không cung cấp đủ thông tin cho ngân lượng, khi người bán kích vào nút “Hoàn về TK Ngân hàng”, chương trình sẽ hiển thị form màn hình cho phép người bán nhập thông tin Tài khoản Ngân hàng của người mua.

   

   

   

  Khi quá trình tạo giao dịch hoàn thành công, chương trình hiển thị màn hình thông báo đồng thời gửi email cho người mua, thông báo về tiến trình này.

  Lưu ý: việc đảo giao dịch hoàn phía Ngân hàng, có thể mất từ 5-7 ngày.