HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN QR-CODE DÙNG ỨNG DỤNG WECHAT PAY

 

  1. Mục đích:

Hướng dẫn sử dụng thanh toán QR-Code qua Ngân Lượng, bằng cách dùng App WechatPay.

  1. Sơ đồ minh họa quy trình thanh toán
  2. Mô tả quy trình thực hiện

 

Bước 1: Tạo Yêu cầu Thanh toán QR-Code qua Ngân Lượng

Tại website của Merchant, người dùng lựa chọn thanh toán qua Ngân Lượng. Tại đây người dùng chọn hình thức “QR-Code WechatPay”.

Sau đó, người dùng chọn Logo của WechatPay.

Tại màn hình tiếp theo, người dùng nhập thông tin liên lạc (Tên, Email, Số điện thoại) và xác nhận thông tin đơn hàng.

1.4. Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo đơn hàng với thông tin người dùng đã chọn, và hiển thị mã QR-Code cần thanh toán.

 

Bước 2: Sử dụng App WechatPay để scan mã QR

Ngay sau khi màn hình Ngân Lượng hiển thị mã QR-code, khách hàng cần sử dụng SmartPhone, mở ứng dụng WechatPay, chọn chức năng quét (scan) mã QR-Code.

Thực hiện quét mã QR-code trên màn hình của Ngân Lượng. Nếu giao dịch thành công, ứng dụng WechatPay sẽ thông báo kết quả cho khách hàng. Đồng thời hệ thống Ngân Lượng sẽ tự ghi nhận giao dịch thành công, và thông báo trên màn hình Ngân Lượng.

 

Một số lưu ý:

– Khách hàng cần lưu ý số dư ví WechatPay đủ để thanh toán.

– Trong trường hợp mạng chậm, website Ngân Lượng chưa trả về thông báo thành công, khách hàng có thể ấn nút “Kiểm tra giao dịch Ngân hàng” để kiểm tra trạng thái thành công.