HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN ONLINE INTERNET BANKING

1.Mục đích:

Hướng dẫn sử dụng thanh toán Online qua ngân hàng nội địa qua Ngân Lượng, bằng cách thanh toán Online hoàn toàn bằng tài khoản Internet Banking qua cổng của các đối tác.

2.Mô tả quy trình thực hiện

Bước 1: Tạo Yêu cầu Thanh toán Online qua ngân hàng nội địa qua Ngân Lượng

1.1: Tại website của Merchant, người dùng lựa chọn thanh toán qua Ngân Lượng. Tại đây người dùng chọn hình thức Online qua ngân hàng nội địa.

1.2 Sau đó, người dùng chọn lựa logo của Ngân hàng sẽ thanh toán hoàn toàn bằng IB. Ví dụ: Vietcombank

Tại màn hình tiếp theo, người dùng chọn phương thức Online hoàn toàn bằng tài khoản Internet Banking và nhập thông tin liên lạc (Họ và tên, Địa chỉ Email, Số di động, Địa chỉ) và xác nhận thông tin đơn hàng. Nhấn Tiếp tục:

 

1.3 Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo đơn hàng với thông tin người dùng đã chọn, và hiển thị màn hình phí thanh toán (Phí thanh toán và Mã bảo mật). Nhấn Tiếp tục:

 

Bước 2: Nhập thông tin Internet Banking trên kênh đối tác

2.1: – Chương trình tự động redirect sang màn hình đối tác, tại đây người dùng tiếp tục nhập thông tin Internet Banking của Ngân hàng tương ứng, nhập mã số. Nhấn Đăng nhập

  • Sau đó hiển thị màn hình xác nhận của ngân hàng:

 

2.2: Chương trình hiển thị Form nhập Mã giao dịch mà Ngân hàng đã gửi SMS đến điện thoại người dùng, nhấn Thanh toán:

Bước 3: Merchant trả dịch vụ cho khách hàng, thông báo giao dịch thành công: