HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH RÚT TIỀN MẶT TẠI QUẦY VNPOST

 

  1. Mục đích:

Hướng dẫn khách hàng tạo yêu cầu rút tiền trên Ngân Lượng và trực tiếp nhận tiền mặt tại quầy VNPOST.

 

  1. Sơ đồ minh họa quy trình thực hiện
  2. Mô tả quy trình thực hiện

 

Bước 1: Chọn thanh toán qua Ngân Lượng

1.1. Tại chức năng Rút tiền của người dùng, chọn Phương thức “Rút tiền mặt tại quầy VNPost

 

 

 

 

1.2. Sau đó, người dùng điền thông tin Yêu cầu rút tiền.

Nhập mã bảo mật để xác nhận thông tin rút tiền.

1.4. Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo yêu cầu rút tiền, và gửi email thông tin thông báo, với mã giáo dịch, dùng để xác thực tại quầy khi nhận tiền.

 

Bước 2: Người dùng làm việc với nhân viên VNPOST

Người dùng đến quầy VNPost gần nhât, báo với nhân viên thu ngân Sử dụng dịch vụ Chi hộ Ngân Lượng. Sau đó khai báo Mã giao dịch, xác nhận khoản tiền cùng các thông tin xác minh cá nhân (CMND).

3.1. Ngay khi nhận được thông tin, ngân viên thu ngân sẽ Kiểm tra trên hệ thống của VNpost, kiểm tra các thông tin khách hàng khai báo có khớp với hệ thống.

3.2. Sau khi xác thực thông tin thành công, nhân viên thu ngân tiến hành  chi tiền và xác nhận trên hệ thống VNPOST là Chi tiền thành công.

Bước 3: Nhận biên lai Chi tiền từ nhân viên VNPOST

Ngay khi giao dịch thành công, Ngân Lượng sẽ ghi nhận lại trên hệ thống, đồng thời gửi email cho người dùng về việc chi tiền thành công.