HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

1.  Mục đích:

Hướng dẫn sử dụng thanh toán Chuyển khoản ngân hàng qua Ngân Lượng, bằng cách chuyển khoản tại quầy giao dịch ngân hàng.

2. Sơ đồ minh họa quy trình thực hiện

3. Mô tả quy trình thực hiện

Bước 1: Tạo Yêu cầu thanh toán Chuyển khoản ngân hàng qua Ngân Lượng

1.1: Tại website của Merchant, người dùng lựa chọn thanh toán qua Ngân Lượng. Tại đây người dùng chọn hình thức Chuyển khoản ngân hàng:

 

1.2: – Sau đó, người dùng chọn lựa logo của Ngân hàng chuyển khoản ngân hàng để thanh toán. VD: Eximbank

 

-Tại màn hình tiếp theo, người dùng chọn phương thức chuyển khoản tại quầy giao dịch ngân hàng và nhập thông tin liên lạc (Họ và tên, Địa chỉ Email, Số di động, Địa chỉ, Mã bảo mật) và xác nhận thông tin đơn hàng. Nhấn Tiếp tục:

 

 

1.3 : Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo đơn hàng với thông tin người dùng đã chọn, hiển thị màn hình hướng dẫn chuyển khoản và nhắn tin theo cú pháp:

 

Bước 2: Merchant trả dịch vụ cho khách hàng.

            2.1: Người dùng thực hiện lệnh chuyển khoản tại ngân hàng.

2.2:  Sauk hi chuyển khoản thành công, người dùng nhắn tin theo cú pháp:

NL TT Mã số phiếu thu  gửi đến 8199

2.3: Ngân Lượng ghi nhận kết quả

Bước 3: Merchant trả dịch vụ cho khách hàng.

Khi nhận được tin báo và kiểm tra được tiền về trên tài khoản ngân hàng(trong giờ hành chính), quá trình thanh toán sẽ được hoàn tất và bạn cũng như người bán sẽ được thông báo qua Email và tin nhắn SMS.