HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN BẰNG THẺ QUỐC TẾ VISA/MASTER CARD/JCB

 

  1. Mục đích:

Hướng dẫn sử dụng thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế Visa/Master CardJCB)

  1. Sơ đồ minh họa quy trình thực hiện

 

  1. Mô tả quy trình thực hiện

Bước 1: Tạo Yêu cầu Thanh toán bằng thẻ thanh toán Quốc tế qua Ngân Lượng

1.1: Tại website của Merchant, người dùng lựa chọn thanh toán bằng thẻ thanh toán Quốc tế qua Ngân Lượng. Tại đây người dùng chọn hình thức thẻ thanh toán Quốc tế (Visa, Master Card, JCB)

 

 

1.2: – Sau đó, người dùng chọn lựa logo của thẻ thanh toán Quốc tế để thanh toán. VD: Visa

 

– Tại màn hình tiếp theo, người dùng nhập thông tin liên hệ (Họ và tên, Địa chỉ Email, Số di động, Địa chỉ, Mã bảo mật) và xác nhận thông tin đơn hàng. Nhấn Tiếp tục

 

1.3:  Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo đơn hàng với thông tin người dùng đã chọn, và hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán. Nhấn Tiếp tục:

1.4: – Hiển thị màn hình xác nhận thanh toán dành cho thẻ visa 3D Secure. Nhấn Xác nhận thanh toán:

 

  • Hiển thị màn hình người dùng muốn trả mã xác thực về email hay tin nhắn điện thoại:

 

  • Nhập thông tin OTP trả về tin nhắn điện thoại:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Merchant trả dịch vụ cho khách hàng.