HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUẦY VIETTELPOST

 

  1. Mục đích:

Hướng dẫn khách hàng tạo yêu cầu thanh toán trên Ngân Lượng và thanh toán trực tiếp tiền mặt tại quầy Viettel Post.

 

  1. Sơ đồ minh họa quy trình thực hiện
  2. Mô tả quy trình thực hiện

 

Bước 1: Chọn thanh toán qua Ngân Lượng

1.1. Tại website của Merchant, người dùng lựa chọn thanh toán qua Ngân Lượng. Tại đây người dùng chọn hình thức “Thanh toán tiền mặt tại quầy”.

 

 

 

1.2. Sau đó, người dùng chọn lựa logo của “Viettel Post”.

 

1.3. Tại màn hình tiếp theo, người dùng nhập thông tin liên lạc (Tên, Email, Số điện thoại) và xác nhận thông tin đơn hàng.

1.4. Sau đó, Ngân Lượng sẽ tạo đơn hàng với thông tin người dùng đã chọn.

 

 

 

Bước 2: Ghi nhận thông tin

Ngay sau khi Ngân Lượng tạo thông tin đơn hàng, người dùng sẽ nhận được màn hình thông báo, cùng hướng dẫn các bước tiếp theo.

Ngoài ra, Ngân Lượng cũng gửi email tới người dùng với nội dung tương tự, để người dùng tiện lưu trữ (trên SmartPhone), và xem lại khi làm việc với ViettelPost.

 

Bước 3: Người dùng làm việc với nhân viên Thu ngân ViettelPost

Người dùng đến quầy ViettelPost gần nhât, báo với nhân viên thu ngân Sử dụng dịch vụ VIETTELPOST- Thu hộ PEACESOFT. Sau đó khai báo Mã giao dịch, xác nhận khoản tiền cần thanh toán.

3.1. Ngay khi nhận được thông tin, ngân viên thu ngân sẽ Kiểm tra trên hệ thống của ViettelPost, kiểm tra các thông tin khách hàng khai báo có khớp với hệ thống.

3.2. Sau khi xác thực thông tin thành công, nhân viên thu ngân tiến hành thu tiền và xác nhận trên hệ thống ViettelPost là giao dịch thành công.

Bước 4: Nhận biên lai thu tiền từ nhân viên thu ngân ViettelPost

Khách hàng cần giữ lại biên lai thu tiền. Biên lai sẽ dùng để chứng thực với Ngân Lượng trong trường hợp có khiếu nại phát sinh.